Bebouwingsdichtheid
De bebouwingsdichtheid is de oppervlakte bebouwing uitgedrukt in een percentage van het landoppervlak. Bijvoorbeeld het aantal woningen per hectare.

Artikelen in Bebouwingsdichtheid