Baatbelasting is een belasting die door de Gemeente wordt geheven van de eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde van een onroerende zaak. Dit indien een in de gemeente gelegen onroerende zaak is gebaat bij voorzieningen die tot stand worden of zijn gebracht door (of met medewerking van) het gemeentebestuur.

Artikelen in Baatbelasting