Als het onderpand teniet gaat (bijv. bij brand), zorgt dit beding ervoor dat de uitkering van de verzekeraar rechtstreeks aan de geldverstrekker toekomt. Dit beding is in 1993 in de wet opgenomen en wordt sindsdien niet meer opgenomen in een hypotheekakte.

Artikelen in Assurantiebeding