Het appartementsrecht is een mede-eigendomsrecht op het volledige flatgebouw en de daarbij behorende grond. Verder houdt het recht een exclusief gebruiksrecht op een bepaald deel van het gebouw: het appartement.
Door middel van een door de notaris opgestelde splitsingsakte ontstaat het appartementsrecht. Via deze splitsingsakte zijn ook alle appartementseigenaren lid van de Vereniging van Eigenaren(VvE).

Artikelen in Appartementsrecht