Wat is een annuïteitenhypotheek? Bij een annuïteitenhypotheek los je gedurende de looptijd van de hypotheek maandelijks een vast bedrag af. Het vaste bedrag dat je maandelijks kwijt bent aan de hypotheek heet de annuïteit en bestaat deels uit rente, deels uit aflossing.

Binnen de annuïteit wordt het rentedeel steeds kleiner, omdat door het aflossen de uitstaande hypotheekschuld waarover men rente betaalt daalt. De maandelijkse annuïteit blijft echter onveranderd, wat betekent dat het aflossingsdeel steeds groter wordt gedurende de looptijd, omdat het rentedeel krimpt. In het geval van een annuïteitenhypotheek blijven de bruto lasten, bij een gelijkblijvend rentepercentage, gedurende de gehele looptijd gelijk. De netto lasten nemen echter toe gedurende de looptijd, gezien de afname van het rentebedrag. Dit omdat het bedrag waarmee men profiteert van hypotheekrenteaftrek steeds lager wordt. Aan het einde van de looptijd van je hypotheek is de lening volledig afgelost.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek:

  • lage lasten in de beginperiode waardoor je meer kan lenen dan bij bijvoorbeeld een lineaire hypotheek;
  • groot inflatievoordeel doordat het grootste deel van de aflossing tegen het eind van de looptijd geschiedt en er tussentijds meermaals sprake is geweest van inflatiecorrectie in het inkomen.

Nadelen van de annuïteitenhypotheek:


  • weinig vermogensopbouw in de beginperiode;
  • stijgende netto lasten door een kleiner wordend (aftrekbaar) rentedeel;

  • in verhouding meer rente betalen door minder snelle aflossing.

Strengere regels

Met de strengere regels voor hypotheekrenteaftrek, die gelden sinds 2013, is de hypotheekmarkt iets overzichtelijker geworden. Hypotheekrente is alleen nog maar aftrekbaar als je de complete hypotheek binnen dertig jaar aflost. Dan komt je al snel uit bij een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Voorbeeld

Heb je een hypotheek van bijvoorbeeld 250.00 euro0? Laten we uitgaan van een looptijd van dertig jaar en een hypotheekrente van 6 procent. In dit geval bedraagt de maandelijkse annuïteit 1.400 euro. Dit is uw bruto-maandlast en bestaat uit aflossing (150 euro in de eerste maand) en rente (1.250 euro in de eerste maand). Elke maand stijgt het bedrag dat je aflost en gaat het rentegedeelte omlaag. Je betaalt elke maand hetzelfde aan bruto-maandlasten.

Vraag nu vrijblijvend advies aan over een annuïteitenhypotheek!

Artikelen in Annuïteitenhypotheek