Algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden worden de schriftelijke bedingen beschreven. Deze dienen in een overeenkomst te worden opgenomen.

Artikelen in Algemene voorwaarden