Als de hypotheek in zijn geheel wordt afgelost gaat dit vaak samen met een algeheel royement. Hierbij maakt de geldgever eerst een aflossingsnota op, waarop het bedrag staat dat moet worden voldaan ter algehele aflossing. Deze nota wordt aan de geldnemer en de notaris verstuurd. Na ontvangst van de gelden stuurt de geldgever een ondertekende royementsvolmacht naar de notaris toe. De notaris maakt vervolgens een akte van royement op en laat de hypothecaire inschrijving doorhalen.

Artikelen in Aflossingsnota