Afkopen levensverzekering
De vroegtijdige beëindiging van een levensverzekering waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht.

Artikelen in Afkopen levensverzekering