Het aanbod is het belangrijkste onderdeel van het voorlopig renteaanbod. In het aanbod wordt de rente en de bijbehorende voorwaarden beschreven.

Het aanbod bevat altijd minimaal:
  • Hoofdsom van de totale hypotheek
  • De manier waarop de hypotheek wordt terugbetaald, de aflosvorm(en) , zoals annuïtair of lineair , of  aan het einde van de looptijd (aflossingsvrij)
  • De looptijd van de hypotheek
  • De rente (het nominaal rentepercentage op jaarbasis)
  • Rentevaste periode , dus hoe lang de rente vastgelegd is
  • Maandtermijn
  • Bij meerdere leningdelen staat per leningdeel bovenstaande informatie vermeld in het aanbod

Artikelen in Aanbod